Запазен знак
Меню

153 СПОРТНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ -

Категория: Образование и обучение; Специализирано образование; Административна област: София - град Населено място: София, Пощ. код: 1231 Адрес: кв. Свобода, ул. Народни Будители 2 Телефон: 02/8372190; 02/9383143
Факс: 02/8372190 E-mail: Web страница: nrilski153.org


Вземи линк към профила:

Прием

Прием след завършен 7 клас

Профил Спорт с интензивно изучаван чужд език – 1 паралелка:

Курс на обучение 5 години

Профилиращи предмети:
· Спорт - футбол, лека атлетика, волейбол, тенис на маса
· Английски език
· Биология
· Български език и литература

Прием: след положен изпит по спорт, тест по математика, тест по български език и литература

Прием след завършено основно образование

Технологичен профил Туризъм - 1 паралелка /26 ученика/

Курс на обучение 4 години

Профилиращи предмети:

· Технологии;
· География и икономика;
· Информационни технологии