Запазен знак
Меню

ЛИМЕС - Б - Телекомуникации

Категория: Електроника и комуникации; Промишлена електроника; Административна област: София - град Населено място: София, Пощ. код: 1421 Адрес: Бул. Арсеналски 97 Телефон: 02/8661997
E-mail: Web страница: www.limes-b.com


Вземи линк към профила:

За нас

ЛИМЕС - Б ООД е една от първите частни компании в телекомуникационния бизнес у нас. Основана през 1994г. фирмата предлага комплекс от услуги в проектирането, конструирaнето,внос и доставката, инсталирането и поддръжката на високо ниво на радио и телекомуникационни системи. На този специфичен пазар фирмата е с богат опит и екип от високо квалифицирани служители – радио и ТВ инжeнери, строителни инженери, проектанти, техници и монтажници. Благодарение на всичко това фирмата се представя успешно в основните направления на развитие на телекомуникациите в България.

Предметът на дейност на фирмата включва предприемачество, проектиране и строителство, като специализацията й е изцяло в телекомуникациите.
Фирмата притежава специализирана апаратура за извършване на контрол, измерване и настройки на комуникационни съоръжения, автопарк с възможности за транспортиране на едрогабаритни и специфични товари по равнинен и пресечен терен, както и с подемна техника и съоръжения, собствена производствена и складова база. Служителите във фирмата са над 40, структурирани в два отдела административен и технически.

Фирма Лимес-Б ООД извършвала проучване, проектиране и специализирано строителство в областта на телекомуникациите на поделения на БТК, Национално Управление Радио и Телевизионни Станции, Вивател, Специализирано поделение Далекосъобщителни обекти, Космо България Мобайл, Мобилтел, Макстелеком, Транстелеком, Ericsson, Siemens, Huawei, Nera, Hellascom, Teletekam, Allgon, Nokia, Alcatel, Нова телевизия, радио Експрес, Дарик радио, Нетера, Булгаргаз, КРС, кабелни оператори и др.

За БТК и Национално Управление Радио и Телевизионни Станции са извършвани следните строително-монтажни дейности в:

 • Проектиране, монтаж и настройка на радиорелейни линии, както аналогови така и цифрови.
 • Реконструкция и модернизация на късовълнови и средновълнови предаватели, както и тяхната антенно-фидерна система.
 • Проектиране, ремонт и подмяна на Антенно фидерни системи (АФС) в Телевизионни ретранслаторни станции (ТВРС). Проектиране и изграждане на нови, както и преустройства на съществуващи.
 • Проектиране, ремонт и подмяна на АФС на УКВ-ЧМ предаватели.
 • Монтаж, поддръжка и ремонт на ТВ предаватели и АФС към тях.
 • Монтаж и пускане в експлоатация на ел. захранване, токоизправители, акумулаторни батерии и дизелагрегати.
 • Проучване, проектиране и изграждане на железорешетъчни конструкции с височина от 12 до 50 м за монтаж на АФС за предаватели и др. съоръжения.
 • Архитектурно-строителни преустройства и ремонт на технологични и битови помещения в станциите.

Специализирано поделение Далекосъобщителни обекти

 • Монтаж, настройка и пускане в експлоатация на радиопредаватели.
 • Проектиране и изграждане на 20 м железорешетъчни конструкции с антенни носачи.
 • Ремонт на АФС на радиопредаватели.
 • Ремонт на антенни мачти с височина до 110 м. (антикорозионна защита и сигнално осветление)

БТК Мобайл

 • Проучване, закупуване или наемане на обекти за изграждане на нови базови станции.
 • Проучване, проектиране и изграждане на базови станции. Проектирането е фаза работна за части Архитектура, Електро, Отопление и вентилация, Геология Конструктивна, Технологична и План безопасност и здраве.
 • Монтаж и настройка на радиорелейни линии.
 • Оптимизация на базови станции.

Мобилтел

 • Монтаж и настройка на радиорелейни линии с апаратура на Еricsson.
 • Изграждане на базови станции от ново поколение GSM телефония с видео връзка (UMTS).

Cosmo Bulgaria Mobile (Globul)

 • Монтаж и настройка на радиорелейни линии (с апаратура на Siemens, Intracom, Allgon).

Нова Телевизия

 • Монтаж на телевизионни предаватели; Абонаментно поддържане на приемо- предавателна ТВ апаратура на територията на цялата страна.

Фирма Лимес – Б работи и с други организации, на които извършва проектантски и строително-монтажни работи в областта на телекомуникациите, като КРС, Булгаргаз, Нетера, ЕВО В.Търново, Макстелеком, Транстелеком и др. За КРС монтаж на контролни съоръжения, за Булгаргаз и Нетера са изграждани радиорелейни линии, за Макстелеком Транстелеком базови станции с монтирано WiMax оборудване.