Запазен знак
Меню

МБАЛ ТЪРГОВИЩЕ -

Категория: Медицина и фармация; Медицински заведения; Административна област: Търговище Населено място: Търговище, Пощ. код: 7700 Адрес: кв. Запад Телефон: 0601/68888
E-mail: Web страница: mbalturgovishte.com


Вземи линк към профила:

За нас

Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище АД притежава разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-166/24.10.2012 г.

Структурата на лечебното заведение, посочена в актуалното му разрешение за осъществяване на лечебна дейност е следната:

Клиники и/или отделения с легла:

1. Първо вътрешно отделение – ІІІ-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт Вътрешни болести;

1а. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност Кардиология, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт Кардиология;

1б. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност Ендокринология и болести на обмяната, отговаряща на І-во ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт Ендокринология и болести на обмяната;

1в. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност Гастроентерология, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт Гастроентерология;

1г. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност Физикална и рехабилитационна медицина, отговаряща на І-во ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт Физикална и рехабилитационна медицина;

2. Второ вътрешно отделение – ІІІ-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт Вътрешни болести;

2а. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност Кардиология, отговаряща на І-во ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт Кардиология;

2б. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност Клинична хематология, отговаряща на І-во ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт Клинична хематология;

2в. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност Пневмология и фтизиатрия, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт Пневмология и фтизиатрия;

2г. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност Ревматология отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт Ревматология;

2д. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност Нефрология, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт Нефрология;

3. Отделение по педиатрия – ІІІ-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт Педиатрия;

4. Отделение по нервни болести – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт Нервни болести;

5. Отделение по акушерство и гинекология – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт Акушерство и гинекология;

6. Отделение по неонатология – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт Неонатология;

7. Отделение по хирургия – ІІІ-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдените общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево челюстна хирургия;

7а. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност Пластично- възстановителна хирургия, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево челюстна хирургия;

7б. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност гръдна хирургия, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево челюстна хирургия;

8. Отделение по урология – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт Урология;

9. Отделение по ортопедия и травматология – ІІІ-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт Ортопедия и травматология;

10. ОАРИЛ – ІІІ-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт Анестезия и интензивно лечение;

10а. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност Клинична токсикология, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт Клинична токсикология;

11. Отделение по УНГ – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт Ушни, носни и гърлени болести;

12. Отделение по очни болести – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт Очни болести;

13. Отделение по кожни и венерически болести – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт Кожни и венерически болести;

14. Отделение по психиатрия – ІІІ-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт Психиатрия;

15. Отделение по инфекциозни болести – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт Инфекциозни болести;

16. Спешно отделение – І-во ниво на компетентност в съответствие с Медицински стандарт Спешна медицина.