Запазен знак
Меню

75 ОУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ -

Категория: Образование и обучение; Основно образование; Административна област: София - град Населено място: София, Пощ. код: 1373 Адрес: бул. Възкресение 151 Телефон: 02/8221567
E-mail: Web страница: www.75ou.com


Вземи линк към профила:

За нас

Историческа справка
На 15.09.1948 г. се открива училището в кв. Факултета. Учебната година започва с 127 ученици, разпределени в три паралелки. През ноември същата година е открита четвърта паралелка, а през месец декември - пета паралелка.
Първият назначен за директор на училището е др. Павел Атанасов.
На 1 ноември 1953 г. е открита полудневна детска градина с две групи.
През лятото на 1956 г. започва строежа на западното училищно крило – училището се разширява. На 10.04.1957 г. разширението е завършено, сградата е открита заедно с ученически стол за 100 ученици. На 1. 02. 1958 г. е открита училищната библиотека.
На 10.02.1968 г. със заповед № 109 на Председателя на СГНС и писмо №166 от 24.02.1968 г. на Президиума на Народното събрание 75-то ОУ получава името на видния български революционер Тодор Каблешков.
През 1974 г. е направена пристройка с три класни стаи, занималня и кабинети по трудово обучение. В западната част на училищния двор е построен киносалон с 500 места.
През учебната 1987/88 г. към училището е разкрито СПТУ с две специалносдти - шев и кройка и строително бояджийство.

В настояще
Училището се утвърждава като естествен образователен и културен център в кв. Факултета, където се учат 100% деца от ромски произход. През учебната 2008/2009 г. учениците наброяват 1100, разпределени в 39 паралелки. Те се обучават и възпитават от 55 квалифицирани учители. Медицинският персонал се състои от две медицински сестри и зъболекар, които се грижат за здравето на учениците. Училището разполага с два компютърни кабинета, където в часовете по информатика учениците придобиват компютърни знания и умения. В две от паралелките след VІ -ти клас учениците получават професионална квалификация по специалността Шивачество.В училището се изучават руски и английски език. От две години в училището има прием от І-ви клас за хореографска паралелка.
В 75-то ОУ има добър танцов състав за ромски танци. Футболният отбор е спечелил много награди на градски, районни и национални първенства. В училището се издава двумесечно електронно издание Медиатор, в което ученици и учители споделят своят своя опит, преживявания и бъдещи планове за работа в училище.