Категории
Безплатна регистрация

Партнер Къмпани - Решение за Вашият бизнес? - Обърнете се към нас

Партнер Къмпани - Решение за Вашият бизнес? - Обърнете се към нас
Категория: Услуги и консултации; Консултантска дейност; Административна област: София - град
Населено място: София, Пощ. код: 1000
Адрес: ул. ''Княз Борис I'' №76, ет.1, ап.6
Телефон: 02/422 40 96 ; 02/4484085 ; 0892 214 991
Факс: 02/4484087
E-mail:
Вземи линк към профила: Ключови думи: Консултантски услуги, ISO, Оперативни програми, Международни стандарти , ERP Системи, Вътрешни одити,
Профилът е активиран на: 01.07.2011 г.
Последно обновен: 01.07.2011 г.
Предмет на дейност:
ПАРТНЕР КЪМПЪНИ е специализирана в консултирането на клиенти за финансиране по Оперативни програми, разработване на проекти и тяхното управление. Фирмата разполага с компетентни одитори и консултанти за разработване, внедряване, поддръжка и подобряване на Системи за управление, в съответствие с Международните стандарти.
ПАРТНЕР КЪМПЪНИ поддържа професионални взаимоотношения с всички администрации, организации, експерти и консултанти в различни области с цел защитаване и удовлетворяване на интересите на своите клиенти.
Актуално - новини, оферти, промоции, полезна информация:
Текущи европейски програми :
1 BG051PO001-2.1.15 - Социални иновации в предприятията
2 BG161PO003-1.2.01 - Подкрепа за създаване на технологични паркове
3 BG161PO003-1.1.03 - Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги
4 BG161PO003-2.4.01 - Подкрепа за развитието на клъстерите в България
5 BG161PO003-1.2.03 - Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове
6 BG161PO003-1.2.02 - Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер
7 BG161PO003-1.1.04 - Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги
8 BG161PO003-1.1.05 - Разработване на иновации от стартиращи предприятия
-----------------------------------------------------------------------------------------------


Международните стандарти имат важно икономическо социално значение. Без да осъзнаваме, те поставят основата на социалната отговорност, която изгражда визията за бъдещето на организацията. Те са полезни за всички нас като потребители.

Защо Международен стандарт във Вашата организация? - Това зависи изцяло от културата и приоритетите на Вашата организация.

Други профили от тази категория:

Plamen Svilengrad24 Системи за сигурност - видеонаблюдение, Нитро ЕООД
Изпрати запитване до
Партнер Къмпани
Всички полета е задължително
да бъдат попълнени.
име: 
e-mail: 
Текст от картинката: 
изпрати