Категории
Безплатна регистрация

Фондация С.Е.Г.А. - Демократично развитие на общности в неравностойно положене

Фондация С.Е.Г.А. - Демократично развитие на общности в неравностойно положене
Категория: Институции и организации; Организации с нестопанска цел; Административна област: София - град
Населено място: София, Пощ. код: 1000
Адрес: ул. "Г. С. Раковски" 96, етаж 2
Телефон: 02 988 36 39; 02 981 09 13
Факс: 02 988 96 96
E-mail:
Вземи линк към профила: Ключови думи: помощ, роми, развитие
Профилът е активиран на: 19.11.2007 г.
Последно обновен: 19.11.2007 г.
Предмет на дейност:
Фондация "С.Е.Г.А. - Старт за ефективни граждански алтернативи" работи за устойчиво демократично развитие на общности в неравностойно положение, основано на гражданско участие в решаването на проблеми от местно значение.

С.Е.Г.А. подпомага граждански инициативи и организации като:
1. Осигурява консултантска помощ, достъп до информация и съдействие за набиране на средства;
2. Разпространява информация за работещи демократични практики;
3. Организира и участва в коалиции и обществени кампании по конкретни проблеми.
Актуално - новини, оферти, промоции, полезна информация:
Настоящи програми:

Подкрепа за местното и регионалното развитие за по-успешна интеграция на маргинализираните общности в България
март 2006 г. – февруари 2009 г.

Дългосрочна програма, насочена към изграждане и укрепване на капацитета на граждански организации и инициативни групи в общности в неравностойно положение. Програмата предвижда оказване на техническа помощ, подкрепа на инициативи в партньорство с местната власт и други държавни институции, помощ за развиване на капацитет и умения за осъществяване на политики на местно ниво и гражданско участие в практическото решаването на проблеми от местно значение. Проектът има за цел и превръщането на С.Е.Г.А. в ресурсен център за местно развитие, който да предоставя експертиза и да разпространява добри практики.
Финансирана съвместно от Холандската организация за международно развитие и сътрудничество НОВИБ и Американската фондация "Чарлз Стюарт Мот"


Създаване на национална платформа за социално включване на уязвими групи (BG2004/016-711.01.01)
декември 2006 г. – ноември 2007 г.

Основната цел на проекта е да подсили участието на гражданското общество в програмирането, изпълняването и мониторирането на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” на национално и регионално ниво чрез изграждане на капацитет и стимулиране на партньорства между неправителствени организации и държавни институции и власти. Проектът се осъществява от Фондация С.Е.Г.А. в партньорство с Националния ромски център "Св. Георги" и е подкрепен от Програма ФАР 2004 - Развитие на гражданското общество.

Други профили от тази категория:

Център за икономическо развитие Обединение за Евроинтеграция Сдружение "Партньори - Дупница" ISPAM