Категории
Безплатна регистрация

АС Евроконсулт - Бизнес консултанти - консултации по оперативни програми

АС Евроконсулт - Бизнес консултанти - консултации по оперативни програми
Категория: Услуги и консултации; Консултантска дейност; Административна област: Пловдив
Населено място: Пловдив, Пощ. код: 4000
Адрес: бул. Руски № 102
E-mail:
Вземи линк към профила: Ключови думи: бизнес консултанти, бизнес консултации, консултации по оперативни програми, управление на проекти, управленско консултиране, програми по Сапард и ФАР
Профилът е активиран на: 08.04.2008 г.
Последно обновен: 28.04.2011 г.
Предмет на дейност:
Консултантска къща АС ЕвроКонсулт работи в областта на бизнес консултациите и евроинтеграцията, чрез висококвалифицирани специалисти - разработва и внедрява системи за управление по стандартите: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 (HACCP); Разработва проекти по програмите ФАР и САПАРД; Проекти по оперативни програми; консултира и разработва бизнес-план; окомплектова документи и управлява проекти по Програмата за развитие на селските райони. Управленско консултиране в областите: фирмено управление, маркетинг, информационно обслужване, промоции, реклама.
Актуално - новини, оферти, промоции, полезна информация:
Дейност на консултантска фирма АС Евроконсулт

АС-ЕВРОКОНСУЛТ е продължител на дейността на група консултанти, работещи съвместно в областта на бизнес консултациите и евроинтеграцията от есента на 2000 година.

ASEK предлага следните услуги:
1. Разработване и внедряване на системи за управление по стандартите:
* ISO 9001 – Стандарт за изискванията към системите за управление на качеството
* ISO 14001 – Стандарт за изискванията към системите за управление околната среда
* OHSAS 18001 – Стандарт за изискванията към системите управление на здравословни и безопасни условия на труд
* ISO 22000 (HACCP) – Стандарт за изискванията към системите за управление на безопасността на храните
* ISO 27000 - Стандарт за изискванията към системите за управление на информационната сигурност (ISMS)

2. Разработване и управление на проекти по програмите ФАР и САПАРД

3. Разработване и управление на проекти по оперативните програми – ОП Конкурентоспособност, ОП Регионално развитие, ОП Околна среда, ОП Развитие на човешките ресурси, ОП Административен капацитет, ОП Техническа помощ

4. Консултиране и разработване на бизнес-план, окомплектовка на документи и управление на проекти по Програмата за развитие на селските райони, както и по Програмата за рибарство и аквакултури

5. Подбор и обучение на персонал

6. Управленско консултиране в областите: фирмено управление, маркетинг, информационно обслужване, промоции, реклама


Фирма АС Евроконсулт и нейният екип успешно е участвала в разработването и управлението на следните проекти:

• Програма PHARE
o SMAEP - Проект за заетост в районите с минна и стоманодобивна промишленост" BG.9915-01, име на проекта: "Българският Йерусалим" - 2002 г., местоположение: Асеновград, разработка и управление на проекта
o BG 0004.03 "Професионално обучение" - разработени и класирани 3 проекта
o BG0102.01 "Консултантски услуги за МСП и Технологична грантова схема" – разработени 8 и класирани 5 проекта
o BG 0202.01 "Насърчаване на заетостта сред младежите" разработени 3 проекта, класиран – 1 проект
o Конкурентноспособност-1 (BG 2004/016-711.11.04), Конкурентноспособност – 2 (BG 2005/017-353.10.04) и Конкурентноспособност – 3 (BG 2006/018-164.05.01) – 12 разработени проекта, 7 сключени договори, управление на 4 проекта

• Проект "Красива България" за община Асеновград

• Комуникационна стратегия на Република България
o Обединена Европа и нейните бъдещи граждани, 2004 г., местоположение: Пловдив, Асеновград, Разработване и управление на проекта

• BAS Programme - Програма за финансиране на бизнес консултантски услуги – 2 проекта

• В конкурса, обявен от МОСВ на тема "Най – икономичен проект за почистване и озеленяване на замърсени с отпадъци площи и въвеждане на разделно събиране на отпадъците" 1 спечелен проект – община Калояново

• Програма САПАРД – 3 разработени проекти, 1 сключен договор

• Оперативна програма - "Околна среда 2007-2013 г." по тристранно споразумение – спечелени 3 проекта за общините Калояново, Съединение, Първомай

Други профили от тази категория:

Zlatevg DJ Вичо Кадастра Къмпани ООД Студио ПСИХОЛОГ и ПЕДАГОГ Светослава Цв
Изпрати запитване до
АС Евроконсулт
Всички полета е задължително
да бъдат попълнени.
име: 
e-mail: 
Текст от картинката: 
изпрати