Категории
Безплатна регистрация

Астра Асет Мениджмънт АД - Per aspera ad astra - Чрез вдъхновение към звездите

Астра Асет Мениджмънт АД - Per aspera ad astra - Чрез вдъхновение към звездите
Категория: Право и финанси; Инвестиционна дейност; Административна област: София - град
Населено място: София, Пощ. код: 1303
Адрес: ул. Средна гора 49, ет. 6, ап. 8
Телефон: 02/80 138 51
Факс: 02/80 138 60
E-mail:
Вземи линк към профила: Ключови думи: финанси, инвестиции, управление
Профилът е активиран на: 24.10.2008 г.
Последно обновен: 24.10.2008 г.
Предмет на дейност:
УД Астра Асет Мениджмънт АД притежава лиценз за управление на дейността на колективни инвестиционни схеми (инвестиционни дружества от отворен тип и договорни фондове) и на инвестиционни дружества от затворен тип, както и управление на индивидуални портфейли, включително на институционални инвеститори съгласно решение № 627-УД/18. 06. 2008 г. от КФН. Дружеството е член на Централен Депозитар АД.

УД Астра Асет Мениджмънт АД има разрешение от Комисията за финансов надзор да организира и управлява три договорни фонда - ДФ Астра Кеш, ДФ Астра Баланс и ДФ Астра Плюс.
Актуално - новини, оферти, промоции, полезна информация:
УД Астра Асет Мениджмънт и ИП Астра Инвестмънт са акционерни дружества, учредени на 15 април 2008 г. от шест юридически и три физически лица, обединени от познанията и интересите си в областта на капиталовите пазари и корпоративните финанси. Двете компании предлагат взаимно допълващи се инвестиционни продукти и консултации, покриващи многообразна гама от видове услуги за различен тип клиенти – търговия с финансови инструменти, доверително управление на индивидуални портфейли, инвестиции и управление на колективни инвестиционни схеми (договорни фондове и инвестиционни дружества), инвестиционно банкиране и инвестиционни консултации.

Философия на двете дружества е постигането на ефективни, гъвкави и съобразени с целите на клиента инвестиционни и финансови решения, изпълнени с прецизността и отговорността на добрия професионалист. Откритата комуникация, прозрачност и лоялност към контрагенти и партньори са водещи принципи в изграждания от нас бизнес - предпоставка за постигането на дълготрайни взаимоотношения и успешни резултати.

Екипът на УД Астра Асет Мениджмънт и ИП Астра Инвестмънт е успешна комбинация от опитни мениджъри с дългогодишен опит на финансовите пазари и млади, квалифицирани специалисти, притежаващи необходимите познания и качества за професионално изпълнение на предоставяните инвестиционни продукти и услуги.
Допълнителни адреси/офиси/магазини/работно време:
Контакти
Централен офис

София 1303
ул. Средна гора 49, ет. 6, ап. 8

Изпълнителен директор УД Астра Асет Мениджмънт (+359 2) 80 138 40
Изпълнителен директор ИП Астра Инвестмънт (+359 2) 80 138 50
Управление на портфейли (+359 2) 80 138 44
Клиринг и сетълмент (+359 2) 80 138 46
Търговия (+359 2) 80 138 45
Инвестиционно банкиране (+359 2) 80 138 41
Правен отдел (+359 2) 80 138 42
Счетоводен отдел (+359 2) 80 138 47

УД Астра Асет Мениджмънт
officeam@astrainvestment.bg

Други профили от тази категория:

Гражданска Отговорност - JITINS Боян Бонев Алпсис ООД Моите пари