Категории
Безплатна регистрация

СТМ Гранд Медикъл - Служба по трудова медицина

СТМ Гранд Медикъл - Служба по трудова медицина
Категория: Институции и организации; Организации с нестопанска цел; Административна област: Варна
Населено място: Варна, Пощ. код: 9000
Адрес: ул. "Македония" №95, ет. 4, оф. 14
Телефон: 052602419
E-mail:
Вземи линк към профила: Ключови думи:
Профилът е активиран на: 10.02.2010 г.
Последно обновен: 10.02.2010 г.
Предмет на дейност:
Основната цел на трудовата медицина е консултация по опазване и укрепване на здравето на работещите чрез отстраняване или минимизиране на рисковите фактори и ранно откриване на професионалните увреждания на работниците и служителите в предприятието.
СТМ работи на територията на цялата страна.
Актуално - новини, оферти, промоции, полезна информация:
РАЗДЕЛ: ЗДРАВЕН МОНИТОРИНГ
Във връзка със здравното обслужване на персонала:

* Изготвяне на лични здравни досиета на работниците и служителите, включващи и здравна анкета;
* Заключения за здравословното състояние на работниците и служителите при постъпване на работа от медицинско лице – Част А, която се съхранява в личното досие на всеки член на персонала;
* Организиране и изготвяне на заключения за здравословното състояние за определяне пригодността на работниците и служителите да изпълняват даден вид работа въз основа на условията на труд – Част Б;
* Организиране и провеждане на медицински преглед на всяко работещо във фирмата/предприятието лице от специалист Вътрешни болести, който включва:
* Организиране и извършване на профилактични периодични прегледи и от специалисти, както и извършване на изследвания в зависимост от опасностите и рисковите фактори, на които е изложено работещото лице. Вида на специалистите се определя от Лекар от СТМ със специалност Трудова медицина:
Пример:
РИСКОВ ФАКТОР: ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД
Работа при шум и вибрации: Организират се прегледи от специалист УНГ;
Работа с компютърни конфигурации: Специалист офталмолог;
Работа в среда с вредни хим. вещества: Специалист по белодробни заболявания;
Специалист по кожни болести.

Забележка: Това е само малка част от примерна програма за здравен мониторинг и не включва видове мед. специалисти по професии.

Други профили от тази категория:

Компас Корпоративна социална отговорност Сдружение Златен ключ БЛРС Обединение за Евроинтеграция