Категории
Безплатна регистрация

Проектантска фирма Макир-П ООД - Пловдив - Инвестиционно проектиране и електропроектиране

Проектантска фирма Макир-П ООД - Пловдив - Инвестиционно проектиране и електропроектиране
Категория: Енергетика и електротехника; Алтернативни източници на енергия; Административна област: Пловдив
Населено място: Пловдив, Пощ. код: 4000
Адрес: Пловдив, бул. Васил Априлов 20 - вход от ул. Тракия, ет. 4
E-mail:
Вземи линк към профила: Ключови думи: проектанти, проектиране, инвестиционно проектиране, проектанти пловдив, проектантско бюро, проектантска къща, проектантска фирма, електропроектиране
Профилът е активиран на: 04.08.2010 г.
Последно обновен: 04.08.2010 г.
Предмет на дейност:
Проектантска група Макир извършва инвестиционно проектиране и електропроектиране, включително инженеринг и проектиране при строителство и електрообзавеждане на населени места, малки електроцентрали, електроснабдяване и разпределителни уредби и трафопостове, ел. централи, фотоволтаични централи, слънчеви инсталации, малки водноелектрически централи, изкуствено осветление и други проектантски дейности.
Актуално - новини, оферти, промоции, полезна информация:
Дейността на проектантска група Макир П ООД обхваща преди всичко инвестиционно проучване и проектиране на всякакъв вид обекти, комплексно и по отделни части, експертни оценки, рецензии, технически контрол и експертизи, предимно в областта на енергетиката, включително проектиране на малки електроцентрали, електроснабдяване и електрообзавеждане на селища, електроразпределение за жилищни, административни и промишлени сгради, електропренос и други.

* Проектантска дейност на Макир - инвестиционно проектиране, електропроектиране
- проектиране на електрически инсталации
- въздушни и подземни електропроводи за напрежение до 110 kV, електропроводи ниско и високо напрежение
- разпределителни уредби и трафопостове до 110 kV
- малки водноелектрически централи
- фотоволтаични централи - слънчеви електроцентрали / соларни централи
- вътрешни ел. инсталации от всякакъв тип - силови, осветителни, заземителни, мълниезащита, телефонизация, компютърни мрежи, озвучаване, наблюдение, контрол на достъпа, сигнално-охранителни уредби, системи за оповестяване при бедствия, пожароизвестяване, газосигнализация и т.н.
- изкуствено осветление - осветяване на открити площи, включително улици, паркове, площади, спортни обекти, открити площадки за производствена и складова дейност, архитектурни забележителности, фонтани и други
- инсталации и системи за контролно-измервателни прибори и автоматика


* Проектантска къща Макир е проектирала множество обекти във всички области. Ето една малка част от тях:
- МОЛ Марково тепе в Пловдив
- Промишлена зона с. Стряма, община Раковски
- Търговски и сервизен комплекс Тойота - Тиксим в Пловдив
- Шоурум на VW в Пловдив, на бул. България
- Централен склад на Кауфланд в с. Стряма
- Административна сграда Амек тойс в гр. Пловдив, Карловско шосе
- Хотел Royal Beach - електропроектиране и електроинсталации
- Множество еднофамилни жилищни сгради др.


* При необходимост, проектантско бюро Макир окомплектова документациите и с други части на проекта, освен електротехническата, съгласно изискванията на Наредба 4 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти, а така също могат да се проведат всички необходими процедури по утвърждаване на трасета, пресичания с други комуникации - пътища, жп линии, канали, продуктопроводи и др., съгласуване със заинтересовани инстанции - във всички случаи, когато това изрично е поискано от Възложителя.

Други профили от тази категория:

Крис 94 ООД Радио Ереван SONRAY SOLAR SYSTEMS Язов - Солар
Изпрати запитване до
Проектантска фирма Макир-П ООД - Пловдив
Всички полета е задължително
да бъдат попълнени.
име: 
e-mail: 
Текст от картинката: 
изпрати